Wybór strategii inwestowania

Wybór strategii inwestowania

Każdy inwestor lokując swoje fundusze musi najpierw wybrać odpowiednią strategię. Przyjęcie owej strategii determinuje kolejne działania, zatem śmiało możemy założyć, iż etap selekcji jest kwestią kluczową. Aby dokonać prawidłowego wyboru musimy przyjrzeć się różnym czynnikom, które mogą być zależne bądź niezależne od samego inwestora. Do tych czynników zaliczymy na przykład poziom wiedzy o inwestowaniu oraz...

czytaj dalej